Områden som ska bebyggas

På nedanstående karta ser ni vilka områden på Svärdsklova som kommer att bli bebyggda på i framtiden. Dem är gulmarkerade och utgår från detaljplanen. Svärdsklova Skärgårdsby är under utveckling och när hela området kommer att vara helt färdigställt är inte bestämt. Bebyggelsen kommer att bestå av blandad karaktär men mestadels bostäder och olika typer av centrumbebyggelse.

Svärdsklova vision till värderare
sv Swedish
X