Visionsbilder för området

Nedan hittar ni bilder som skall visa upp vår ambition av hur områdena runt Svärdsklova kommer att växa fram. Detta är bildillustrationer och en vision som visar inriktningen på arkitekturen men visar inte konkreta eller färdiga bostadsförslag. Vi tänker oss att den nya bebyggelsen knyter an till den befntliga i fråga om material och skala, men har ett mer samtida formspråk. Denna sida är levande och nya bilder kommer att uppdateras och bytas ut vartefter.

Områden som ska bebyggas

Svärdsklova vision till värderare
sv Swedish
X