Inspiration från grannarna

Svärdsklova är ett område i förändring. Här förädlas naturen och byggnaderna runtomkring till ett modernt skärgårdsparadis som passar den moderna människans behov. Nedan hittar ni bilder på hur området såg ut sommaren 2016 samt hur några av de boende i området valt att bygga om och renovera sina nya sommarhem.

sv Swedish
X