Vanliga frågor och svar

1. Finns det vatten och avlopp framdraget till fastigheterna?

Svar: Ja, idag finns det gråvattenavlopp samt dricksvatten framdraget till alla befintliga fastigheter från vårt eget vattenverk. Det innebär att det finns dusch- och diskavloppsvatten som är kopplat till vår egen reningsanläggning på området. Denna anläggnings kvalitet kontrolleras regelbundet av kommunen och driften sköts av professionella entreprenörer.

2. Vad är det för skillnad mellan ett gråvattenavlopp och ett vanligt avloppsystem?

Svar: Skillnaden mellan ett gråvattenavlopp och ett vanligt avloppssystem är att toalettavlopp saknas på Svärdsklova idag. Det löser man genom att istället installera en förbränningstoalett, mulltoa eller separett inomhus. Idag finns det ett stort urval av dessa i alla prisklasser. De är både luktfria och kräver väldigt lite underhåll. Vi har även gemensamma toaletter och duschar i närområdet som är öppna dygnet runt och bara är åtkomliga för våra boende.

3. Fungerar gråvattenavloppet och dricksvattnet året runt?

Svar: Dagens system med vatten och avlopp på Svärdsklova är ännu inte anpassat för ett året-runt- bruk. Det innebär att det bara fungerar när det är frostfritt utomhus. Vanligtvis från april t.om oktober. Detta gäller även de gemensamma toaletterna och duscharna i området.

4. Kommer man kunna använda vatten och avlopp året runt i framtiden?

Svar: Ja, Svärdsklova AB har som strävan att hela det befintliga området samt alla framtida fastigheter på Svärdsklova skall vara anslutna till ett vatten- och avloppssystem som fungerar året runt. Svärdsklova AB tillsammans med Svärdsklovas samfällighetsförening diskuterar följande lösning:

 

Steg 1: Byte av nuvarande ledningar så vi får året-runt- vatten och avlopp redan nu
Vi byter befintliga ledningar mellan fastigheterna och kopplar dem nya till vårt nuvarande vatten- och avloppsverk. Då får alla befintliga fastigheter ett fullfjädrat vatten- och avloppssystem som fungerar året runt så fort det är utbytt. Denna anläggnings kvalitet kontrolleras idag regelbundet av kommunen och driften sköts av erfarna entreprenörer. Svärdsklova AB styr byggnationen och hela processen. Du som fastighetsägare betalar ett fast pris där det ingår fulla garantier. Vår strävan är att ta beslut i frågan så fort som möjligt.
(Kostnad: ca 180 000 – 220 000 SEK/fastighet)

 

Steg 2: Vi kopplar våra nya ledningar till den kommunala huvudledningen

De nya ledningarna kopplas sedan till den kommunala huvudledningen när den senare är framdragen. Att kommunen sedan äger och sköter driften av det stora systemet gör att Svärdsklovas samfällighetsförening bara behöver förvalta det lilla interna ledningsnätet mellan fastigheterna.
(Kostnad: ca 40 000 – 50 000 SEK/fastighet)

 

Totalkostnad: ca 270 000 SEK/fastighet

Observera att dessa kostnader är under utredning och är bara en prisindikation. Utredningen förväntas vara klar vintern 2016/2017. Innan beslut fattas så kommer korrekta siffor att presenteras.

Observera även att vår totalkostnad kommer i huvudsak att vara densamma som på grannområdet Vålarö där kommunen ansluter alla fastigheter till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

5. Vad säger kommunen om kommunalt vatten och avlopp till Svärdsklova?

Svar: Kommunalt vatten och avlopp samt fibernät planeras till området. Anslutningen har påbörjats vid Sjösa och kommer nu att fortsätta sin väg upp längs kusten och fram till Svärdsklova. Det skulle först vara klart 2017 men är försenat pga. tillfällig paus i bygget. (se kommunens hemsida: http://nykoping.se/Bo-bygga- och-miljo/Vatten-och- avlopp/)

Kommunens mål är fortfarande att bygga klart anläggningen. Om kommunen dock väljer att pausa under en längre tid eller avbryta utbyggnaden kommer vi att bygga ett eget nytt vatten- och avloppsverk så att alla nuvarande och framtida fastighetsägare på området får tillgång till samma vatten- och avloppssystem året runt. Detta är viktigt för områdets fortsätta utveckling och förädling.

6. Blir det någon skillnad för mig som fastighetsägare om Svärdsklova AB bygger ett nytt vatten- och avloppsverk eller om man kopplar det till kommunens system?

Svar: Oavsett om man ansluter till Nyköpings kommuns system eller om Svärdsklova AB bygger ett nytt vatten- och avloppsverk så kommer abonnemangs- och anslutningskostnader i huvudsak vara på samma nivå. Kvaliteten på anläggningen kommer även vara på samma höga nivå.

7. Jag behöver inte ha vatten och avlopp året runt till min fastighet. Kan jag välja att INTE ansluta min fastighet till det nya vatten- och avloppssystemet?

Svar: Nej tyvärr, oavsett vilken lösning vi väljer för att skapa vatten och avlopp året runt på Svärdsklova så måste alla fastighetsägare vara med och dela på kostnaderna. Alla fastigheter som säljs på Svärdsklova kommer att ingå i ett verksamhetsområde till vilket ett antal vattentjänster är knutna. Det tillkommer därför en anslutningskostnad och vissa driftkostnader som samtliga fastigheterm måste ta del av. Detta är viktigt för områdets utveckling och för att kostnaderna skall bli så låga som möjligt. Att investera i vatten och avlopp kommer även att resultera i en direkt positiv värdeökning av din fastighet.

8. Vad är den årliga avgiften för vatten/avlopp?

Svar: ca 5000-6000 SEK per år

9. Vad är den årliga avgiften för snöröjning/vägavgift?

Svar: ca 500-1500 SEK per år

10. Finns det några andra driftkostnader?

Svar: Kostnad för uppvärmning och hushållström av din egen fastighet tillkommer.

11. Finns det båtplats?

Svar: Det finns båtplats att hyra för alla som önskar. Vartefter nya bryggor byggs finns även möjlighet att hyra båtplats där.

12. Vad kommer att hända med campingen?

Svar: Vad som händer i framtiden med campingplatsen är ännu inte bestämt. Några fler investeringar där den nu befinner sig kommer dock inte göras. Troligtvis kommer den i framtiden att flyttas längre bak i Svärdsklova till området: Svärdsklova Äng eller Östra Äng. Se områdeskartor för mer exakt placering.

13. När öppnar restaurangen och caféet igen?

Svar: Restaurangen och caféet/bageriet kommer att öppna igen till våren/sommaren 2017 i ny regi.

14. Hur länge har restaurangen och caféet öppet?

Svar: Det är en säsongskrog och dem exakta datumen styrs utav vädret och antal besökande. Dock brukar den vanligtvis öppna i slutet av maj och stänga i mitten av september.

15. Vad kostar gästhamnen?

Svar:

 •  Bomplats 200:-/dygn
 •  Långsideplats 250:-/dygn
 •  Långsideplats över 14 m 300:-/dygn
16. Finns det parkeringsplatser i närheten av min fastighet?

Svar: Alla fastighetsägare har tillgång till parkering i närheten av sin fastighet.

17. Hur stort får jag bygga mitt nya fritidshus på Svärdsklova?

Svar: I området Svärdsklova Norra Udde och Södra Udde, som idag är till salu gäller följande:

 •  Huvudbyggnad: 40+15 kvm
 •  Komplementhus: 25 och 15 kvm
 •  Del av gemensamhetshus 7 – 9 m2
 •  Antal våningar: 1
 •  Högsta takvinkel: 27 grader
 •  Suterrängvåning får anordnas
 •  Loft får byggas
 •  Bebyggelse ska anknyta till skärgårdens byggtradition
 •  Byggnader ska vid placering och utformning varsamt anpassas till befintliga höjdförhållanden och växtlighet.
18. Vi vill köpa en fastighet hos er och tänkte bygga ett nytt fritidshus. Kan man få hjälp av era arkitekter?

Svar: Svärdsklova har kontakt med många duktiga arkitekter och vi har haft ett flertal som hjälpt oss att rita den nya arkitekturen på området. Kontakta oss så hänvisar vi er till några vi kan rekommendera.

19. Vem är det som äger Svärdsklova och dess naturområde idag?

Svar: Hela området Svärdsklova som har fastighetsbeteckning Svärdsklova 2:2 ägs utav Svärdsklova i Nyköping AB och ingår i koncernen Bergsgruppen. Har ingår även de lokala byggföretagen Rydbergs Bygg, Kempes, Nilson & Son samt Bergs Fastigheter. Läs mer om oss på www.bergsgruppen.se

sv Swedish
X